noutati

Impozit mai mare pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă

05.07.2017

    De la începutul acestui an, persoanele juridice plătesc mai mult pentru bunurile imobiliare. Și asta pentru că s-a majorat cota fixă de la ”0,1%” la ”0,3%” din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, pentru bunurile cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele. Prevederea este stabilită la art. 280 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

    Astfel, contribuabilii, deținători de această categorie de bunuri imobiliare, urmează să achite impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2017, aplicând cota de ”0,3%” din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

    Modificarea a fost operată prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la data de 27 decembrie 2016).

    Amintim că, potrivit art. 282 din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

    La fel, art. 2811 alin. (1) din Codul fiscal prevede că persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), sunt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.