Новости

Ordinul cu privire la Factura fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial

22.09.2017

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, 21 septembrie 2017, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, conţine o serie de grade de protecţie, entitățile însă vor stabili suplimentar semne de protecție conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat „Comandă on-line a formularelor tipizate".

La imprimarea facturilor fiscale generate în sistemul informațional automatizat „e-Factura", precum şi la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către entităţile ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie, dreptul la trecerea în cont nefiind condiţionat de numărul acestuia.

Dreptul obținut, cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, este valabil pe toată perioada activităţii de întreprinzător, fără a necesita reconfirmarea acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

Amintim, că începând cu 28 octombrie 2017 la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilitățiii, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special "Factura fiscală".

Utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi „Factura", executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, va fi permisă până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei, respectând modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor mai fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Potrivit ordinului menționat, factura fiscală va documenta următoarele fapte economice:

1) Livrarea mărfurilor: 
    a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
    b) neimpozabile cu TVA.
2) Prestarea serviciilor şi executării lucrărilor:
    a) impozabile cu TVA;
    b) neimpozabile cu TVA.
3) Transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. Vedeți practica anterioră.
4) Transmiterea activelor în leasing, arendă, locaţiune;
5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

La livrarea serviciilor, aplicarea ștampilei și semnăturii beneficiarului de servicii, pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, nu este obligatorie. La polul opus însă, pe exemplarul facturii fiscale a beneficiarului în baza cărora sunt înregistrate cheltuielile și costurile, semnătura persoanei responsabile și aplicarea ștampilei (după caz) este obligatorie.

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", precum și instrucțiunea detaliată de completarea formularului puteți vizualiza aici.

De menționat, că la data intrării în vigoare a prezentului ordin, va fi abrogat:

1) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală";
2) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură".

Sursa: www.contabilsef.md